Energiapsykologia.fi

Psykologinen lihastestaus — mielen, kehon ja energian yhteys

Manuaalinen lihastestaus on kinesiologiasta tuttu keino arvioida mielen, kehon, tunteiden ja energian yhteyttä toisiinsa. Lihastestaus on aina vastavuoroista ja siksi siihen tarvitaan tutkija ja tutkittava. Lihastestaus alkaa aina testaamiseen sopivan ja toimivan lihaksen valinnalla. Tutkijan tehtävänä on arvioida, mikä tutkittavan lihas on sopiva lihastestaukseen. Kun sopiva lihas on löytynyt, tutkija arvioi tutkittavan lihaksen tilaa haastamalla sitä: tutkija kehottaa tutkittavaa vastustamaan sitä voimaa, jolla hän painaa tutkittavan lihasta alaspäin. Pääajatuksena tässä on se, että kehon erilaiset reaktiot kertovat tutkittavan sen hetkisestä psyykkis-fyysis-energeettisestä tilasta ja tilan korjaamiseksi tarvittavista hoitotoimenpiteistä.

Psykologinen lihastestaus
KUVA 1. Psykologinen lihastestaus

Psykologisten kysymysten yhteydessä käytettävästä lihastestausmenetelmästä käytetään nimitystä psykologinen lihastestaus. Siinä pyritään selvittämään, miten erilaiset psykologiset tekijät, kuten psyykkinen stressi, pelko, ahdistuneisuus yms. ilmenevät kehossa erilaisina reaktioina eli lihasvasteina. Usein myönteiset asiat vahvistavat lihasta ja erityisesti lihakseen suuntautuvaa energiaa. Keskeistä lihastestauksessa on se, miten tuloksena saatua vahvaa ja heikkoa lihasvastetta ymmärretään ja millaisia merkityksiä niille annetaan. Psykologinen lihastestaus onkin eräänlainen emotionaalinen "ahaa-kokemus", jossa esiin voi nousta yllättäviäkin 'totuuksia'. Se on emotionaalinen kokemus myös siksi, että siinä kohdataan lihaksissamme oleva emotionaalinen sisältö kuten jännitteet ja kivut, joiden heijastumana lihasvasteiden vaihtelua voidaan pitää. Se on samalla myös suoraa kehon palautetta mm. senhetkisestä terveydentilasta, johon voidaan saada subjektiivista ymmärrystä lihasreaktioita tutkimalla.

Lihasten emotionaalisuus

Jokaisella lihaksella on emotionaalinen puolensa. Tämä emotionaalisuus voidaan havaita esimerkiksi silloin, kun joudumme mukaan voimakkaaseen 'emotionaalisesti virittyneeseen' tilanteeseen. Esimerkiksi fyysisessä vaaratilanteessa, kun putoamme puusta, fysiologinen säpsähdysrefleksi saa aikaan sen, että pää vetäytyy taaksepäin ja hartiat nousevat ylöspäin. Tämä refleksi suojelee ydinjatkoksen aluetta vahingolta, joka vaurioituessaan aiheuttaisi sydämenlyönnin ja hengityksen heikentymisen. Tositilanteessa tämä refleksi on elintärkeä, suojeleva. Vastaavan kehollisen reaktion voi nähdä, kun seuraa jotakuta, joka tulee myöhässä työpaikalleen. Näyttääkin siltä, että ihmiset reagoivat fyysiseen vaaraan hyvin samalla jännityksellä kuin todellisen vaaran tilanteessa. Nyky-yhteiskunnassa menestyksen paineet, joissa useimmat ihmiset elävät, luovat jatkuvaa pelkoa. Tämä jatkuva pelko taas luo ylimääräistä jännitettä esimerkiksi hartioiden ja kaulanikamien sisälihaksiin (Frost 2005).

Psykologinen lihastestaus vaiheittain

Psykologinen lihastestaus sopii hyvin erilaisten tavoitteiden, avointen kysymysten, päätösten, sen hetkisen psyykkisen tilan, mutta tietenkin myös ongelmien (vaikuttavuuden) arvioimiseen. Sitä voi käyttää rajattomasti ja siksi sen oppiminen on jokaiselle hyödyllistä.

Psykologinen lihastestaus alkaa aina testaukseen valitun lihaksen tilan arvioimisella. Yleensä psykologiseen lihastestaukseen käytetään olkapään deltoid-lihasta (ks. kuva 1). Ennen varsinaisen psykologisen lihastestauksen aloittamista tarkista, että tutkittavasi olkapää on kunnossa. Pyydä sitten tutkittavaltasi lupa, että saat koskettaa häntä. Jos lihastestaus on tutkittavallesi uutta, selitä, mitä lihastestaus on ja mitä testataan. Ohjaa sitten tutkittavaasi oikeaan asentoon niin, että tutkittavasi voi osallistua testiin. Aloita lihastestaus kehottamalla tutkittavaasi ensin nostamaan toinen kätensä suoraan sivulta ylös olkapäänsä tasolle. Tämän jälkeen kosketa tutkittavasi kättä omalla kämmenelläsi tutkittavasi kyynärvarresta tai ranteesta ja paina omalla kädelläsi tutkittavasi kättä alaspäin kohdataksesi tutkittavasi testattavan lihaksen perusvoiman. Kättä tulee painaa alaspäin vain sillä voimalla, ettei testaustilanteesta kehity kilpailutilannetta sinun ja tutkittavasi välille.

Voit testata, miten tutkittavasi käsi reagoi erilaisiin ääneen sanottaviin asioihin. Voit pyytää häntä sanomaan ääneen aluksi oman nimensä ja paina hänen kättään alaspäin. Pyydä häntä sitten sanomaan ääneen väärä etunimi ja paina jälleen hänen kättään alaspäin. Voit lisäksi testata tämän vuoden ja vaikka viime vuoden ääneen sanomista ja näin verrata miten tutkittavan lihasreaktiot vaihtelevat. Näiden alkutestien tarkoituksena on tutkia sitä lihasreaktion vaihtelevuutta, jota kulloisessakin tutkittavassa voidaan havaita (nk. in the clear-vaihe).

Thymus eli kateenkorvan piste

Australialaisen psykiatrin John Diamondin (1990) mukaan thymus eli kateenkorva on elämänenergiamme keskus. Tuo mestarirauhanen reagoi meidän sen hetkiseen fyysiseen ja henkiseen tilaamme. Sitä voitaneenkin pitää eräänlaisena sisäisen viisauden keskuksena. Tuo piste sijaitsee muutaman senttimetrin rintalastan yläosasta alaspäin rintalastan päällä.

Thymuspiste
KUVA 2. Thymuspiste

Tavoitetilan arvioiminen

Voit testata miten tutkittavasi kateenkorva eli thymus reagoi hänen sanoessa ääneen oman tavoitteensa. Tutkittavasi tavoitteena voi olla vaikka laihtuminen. Hänen myönteinen määritelmänsä eli affirmaationsa tavoitteestaan voi olla esimerkiksi "haluan laihtua". Voit pyytää häntä luomaan myös mielikuvan itsestään sen painoisena kuin hän haluaa olla: "Painan 60 kg." Sen jälkeen pyydä häntä sanomaan ääneen tavoitteensa sekä lisäksi kuvittelemaan tuo tavoite ikään kuin hän olisi sen jo saavuttanut. Pyydä häntä sitten nostamaan oikea kätensä suoraan sivulle olkapään tasolle ja koskettamaan toisella kädellään thymuspistettä. Kehota häntä samalla ajattelemaan tai suuntaamaan huomionsa tavoitteeseensa. Voit myös pyytää häntä sanomaan ääneen tavoitettaan kuvaavan myönteisen lauseen: "Painan 60 kg." Jos testattava lihas heikkenee niin, että se painuu helposti alas, tutkittavasi mieli ja keho eivät ole yhtä tavoitteen kanssa. Silloin hänen tavoitteensa ajatteleminen tai kuvitteleminen saa aikaa kehossa stressitilan ja sen seurauksena lihakseen suuntautuva energia heikkenee ja aiheuttaa lihaksen heikkenemisen. Jos taas hänen lihaksensa pysyy vahvana, hänen mielensä ja kehonsa on yhtä tavoitteen kanssa. Edellisessä tapauksessa hänen esittämäänsä tavoitetta on hyvä tarkastella uudelleen!

Tavoitteen testaaminen
KUVA 3. Tavoitteen testaaminenSivun alkuun | Yhteystiedot | © Juha Siira & Energiapsykologia.fi 2007 -