Energiapsykologia.fi

Mitä on energiapsykologia?

Energiapsykologia on yksi uusimmista psykoterapian suunnista, joka on levinnyt Eurooppaan USA:sta vasta 1990-luvun lopulla. Energiapsykologiassa psykologinen parantuminen perustuu samaan periaatteeseen kuin akupunktiossa. Selkeimpinä eroina ovat kuitenkin ongelmaan virittäytymisen välttämättömyys ja ilman neuloja tapahtuva akupisteiden stimulointi. Tutkittuaan akupunktiota psykologi Roger Callahan kehitti ensimmäisenä energiaterapiansa, jolle hän antoi nimen Thought Field Therapy (TFT). Myöhemmin Gary Craig kehitti EFT:n (Emotional Freedom Techniques) ja psykologi Fred Gallo EDxTM™:n (kuvattu alempana tällä sivulla).

Energiapsykologian mukaan psykologisten ongelmien perussyy on sisäisen energian jumi energiasysteemissämme. Negatiivisia tunteita, ajatuksia ja käyttäytymistä pidetään merkkeinä siitä, että energeettinen systeemimme on epätasapainossa. Energeettisen epätasapainon korjaaminen edellyttää epätasapainossa olevien energiakanavien stimulointia eli taputtamista negatiivisten tunteiden vapauttamiseksi. Tätä varten jokaiseen energiapsykologiseen menetelmään liittyy valmiita hoitosarjoja erilaisten negatiivisten tunteiden häiritsevyyden kumoamiseksi. Näitä hoitosarjoja kutsutaan algoritmeiksi.

Energiapsykologiassa hyödynnetään traditionaalisesta kiinalaisesta lääketieteestä tuttua kehon energiasysteemiä siinä määrin, kun kyse on häiritsevistä emootioista, käyttäytymisestä ja/tai ajattelusta. Kehon energiasysteemi sisältää hermoston sähköistä aktiviteettia, akupunktuurimeridiaaneja ja energiakeskuksia. Keskeinen käsite on ajatusenergia, jonka ajatellaan olevan vuorovaikutuksessa kehon energiasysteemin kanssa. Tätä yhteyttä ylläpidetään ja vahvistetaan psykologiseen ongelmaan virittäytymisessä, samalla kun akupisteitä stimuloidaan tietyssä järjestyksessä.

Psykologinen toiminta koostuu kognitiivisten, hormonaalisten, neurologisten, geneettisten, neurokemiallisten ja ympäristötekijöiden lisäksi bioenergeettisistä tekijöistä, mikä ilmenee siis tunteissa, käyttäytymisessä ja ajattelussa.

Mikä on EDxTM™?

EDxTM™ on kirjainyhdistelmä, joka tulee englanninkielisistä sanoista Energy Diagnostic and Treatment Methods. Vapaasti tuon voisi kääntää "energian diagnosointi ja hoitaminen".

EDxTM™ on bioenergia-teoreettinen ja terapeuttinen lähestymistapa, jonka on kehittänyt psykologi Fred Gallo. Hän on yhdistänyt terapeuttiseen lähestymistapaansa menetelmiä soveltavasta kinesiologiasta, akupunktuuri-meridiaaniopista ja kognitiivisesta terapiasta hoitaakseen tehokkaasti psykologisia ongelmia. EDxTM™ on integratiivinen metodi, joka perustuu Gallon ja muiden kliinisiin ja teoreettisiin löydöksiin. EDxTM™:ssä käytetään apuna manuaalista lihastestausta psykologisten ongelmien energeettisten puolien diagnosoimiseksi.

EDxTM™:n perusolettamuksen mukaan kehossa on energiasysteemi ja se on keskeinen, kun on kyse terveydestä ja sairaudesta. EDxTM™ tarjoaa keinoja arvioida bioenergiahäiriöitä. Ongelman energeettisen häiriön tiedon avulla terapeutti voi suunnitella ja käyttää täsmällisiä hoitoja eliminoitaessa tehokkaasti ongelman affektiivisia (emotionaalisia) ja kognitiivisia puolia. EDxTM™ on terapeuttinen voimatyökalu, jota voidaan käyttää yksin tai yhdessä muiden psykologisten lähestymistapojen kanssa.

Vaikka EDxTM™:n on todettu olevan kliinisesti tehokas, takeita siitä, että jokainen kliinikko kokisi sen metodologian tehokkaaksi, ei ole. EDxTM™:n tehokkaasta soveltamisesta on vastuussa sen käyttäjä ja käyttäjä on velvollinen soveltamaan sitä alueilla, joihin hänet on koulutettu. Käyttäjän ominaisuudet vaikuttavat EDxTM™:ään ja sen tuloksiin.
Sivun alkuun | Yhteystiedot | © Juha Siira & Energiapsykologia.fi 2007 -